Basiskinderbijslag

Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016.

Kinderbijslag

Sinds 1 oktober 2006, geldt dit ook voor alle gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn.

Kind Bedrag per maand
1ste kind € 92,09
2de kind € 170,39
3de kind € 254,40

Kinderbijslag voor wezen (art. 50bis, AKBW)

Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag.

Kind Bedrag per maand
Per weeskind € 353,76

Bijzondere bijslag voor kinderen geplaatst in een gezin (art. 70ter, AKBW)

Kind Bedrag per maand
Per geplaatst kind € 61,79